Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsam ve koşullarda işlenebilecektir.

  1. Veri Sorumlusu: USCAMP
  2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı: Kayıtlarınızın oluşturulması, sunulan hizmetlerden sizin faydalanmanızın sağlanması, hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve hukuki haklarımızın korunması amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
  3. İşlenen Kişisel Verileriniz: Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız ve eğitimle ilgili diğer kişisel bilgileriniz.
  4. Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar: Şirketimiz, yukarıda belirtilen amaçlarla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, verilerinizi yasal sınırlar içinde hizmet sağlayıcıları, iş ortakları ve yetkili merciler ile paylaşabilir.
  5. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi: Kişisel verileriniz, internet sitemiz üzerinden, elektronik posta, telefon ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Bu verileriniz, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir ve aktarılabılır.

Açıklanan amaçlar ve kapsamda kişisel verilerimin işlenmesine ve aktarılmasına, bilgilendirme amacıyla hazırlanan bu metni okuduğumu ve anladığımı beyan ederek, özgür irademle ve açık rızamla onay veriyorum.