Miray Kurtca, MD

Danışman & Mentor | Baylor College of Medicine, Postdoctoral Associate

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2014 yılında mezun olan Miray Kurtca, Bornova Fen Lisesi’ni 4.00/4.00 ortalama ile bitirmiştir. Şu anda Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde Dahiliye ihtisası yapmakta olan Dr. Kurtca, aynı zamanda Baylor College of Medicine’da postdoktoral araştırmacı olarak görev yapmaktadır. MD Anderson Cancer Center ve İzmir Biyomedisin ve Genom Merkezi’nde yürüttüğü projelerde önemli araştırmalara imza atmıştır. Klinik tecrübesini, Bursa’daki rezidans doktorluğu, Kırklareli’nde pratisyen hekimlik ve ABD’de gerçekleştirdiği klinik stajlar ile pekiştirmiştir.

2024 - Uscamp

Danışman & Mentor

2022 - Baylor College of Medicine

Postdoctoral Associate

2021 - University of Health Scienes, Bursa Research and Training Hospital

Department of Internal Medicine (Residency)

2021 - Dokuz Eylul University

Tıp Fakültesi

İletişim

Diğer Eğitmenlerimiz

Diğer Eğitmenlerimiz